Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-Valgevene ühiskonverents „Миссия выполнима 4: Перспективы изучения фольклора

Neljapäeval, 28. märtsil kl 9.30 toimub Minskis Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi kunstiteaduste, etnograafia ja folkloori filiaali ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ühiskonverents „Миссия выполнима 4: Перспективы изучения фольклора" (Võimalik missioon 4: Folklooriuurimise perspektiivid). Teaduskonverentsi eesmärk on võrrelda valgevene ja eesti folkloorset pärandit ja tagada kahe riigi folkloristika järjepidev piiriülene areng globaalsete muutuste ja väljakutsete kontekstis.
Ettekannetes on tähelepanu all piiblimotiivid loitsudes, folkloorne suhtlus visuaalses linnakeskkonnas Minski juhtumi näitel, puud narratiivides-legendides, kirikuküünla valmistamise kultus valgevene näitel ja seto Peko paralleelidega, krati kujutelmast valgevenelaste ja eestivenelaste traditsioonis, värvisõnad ja -sümbolid eesti mõistatustes, Eesti Kirjandusmuuseumis leiduvate vene folkloori kogujate päevikud. Lisaks on stend- ja videoettekannete paneel, milles keskendutakse eesti varjusurma-juttudele, juttudele peidetud varandustest eesti rahvapärimuses, kirikuõpetajaga seotud naljanditele.
Konverents toimub vene keeles.
Kava
Вступительное слово. – Татяна Володина, Mare Kõiva
Молитва и заговор. Библеиские мотивы и харатеры в заговорах. – Mare Kõiva
Фольклорно-коммуникативные основания визуальной урбанистической среды (кейс «стены Щеткиной» в г. Минске). – Татьяна Мармыш
Hарративы, связанные с деревьями. – Andres Kuperjanov
Типологическое и специфическое в обрядах переноса свечи у белорусов и почитания бога Пеку у сету. – Ирина Смирнова
Представления о летающих змеях в белорусской традиции и фольклоре русских Эстонии. – Елена Боганева
Наименования цветов и цветовые символы в эстонских загадках. – Piret Voolaid
Дневники собирателей русского фольклора в архиве Эстонского Литературного музея. – Николай Антропов
Video- ja stendettekannete paneel
Эстонские предания о мнимой смерти. Некоторые исторические моменты формирования традиции. – Eda Kalmre
Легенды и предания о кладах в эстонском фольклоре и их характерные черты. – Mare Kalda
Клир как объект шуток: сравнительное исследование эстонского и белорусского материала. – Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava, Tõnno Jonuks
Konverentsi koduleht: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/vv/k1/
Konverentsi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-5), Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Teaduste Akadeemia.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO