Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Konverents "Noorte hääled 2019" Eesti Rahva Muuseumis ja Eesti Kirjandusmuuseumis

Sellekevadine noorte kultuuri-uurijate konverents „Noorte hääled“ toimub 10. ja 11. aprillil. Esimene päev (10. aprill) leiab aset Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) ja on pühendatud rahvusvahelistele teemadele. Teine päev (11. aprill) toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja on eestikeelsete ettekannete päralt.
Konverentsi eesmärk on luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dialoogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uurimisteemadele.
Ettekanded hõlmavad tänapäeva uurimisvaldkondade mitmetahulist spektrit. Konverentsi plenaarettekandes keskendub Eesti Kirjandusmuuseumi teadur ja Ljubljana Ülikooli dotsent Saša Babič eesti ja sloveeni folkloori lühivormidele tänapäevases kultuurikontekstis.
Konverentsi programmi mahub veel fotonäituse avamine ja tudengiühenduse Tartu Nefa Rühm korraldatav õhtune meelelahutus- ja kultuuriprogramm koos viktoriini ja filmivaatamisega.

KAVA
Kolmapäev, 10.04.2019 Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) Aliise Moora auditooriumis
9.45 Konverentsi avamine
10.00–11.00 Plenaarettekanne (Moderaator: Piret Voolaid)
Saša Babič. Short Forms of Folklore and Contemporary Cultural Dialogues
11.00–11.30 Kohvipaus
11.30–13.30 RITUALS AND PRACTICES / RITUAALID JA KOMBED (Moderaator: Piret Koosa)
Denise McKeown. Cloning Dylan and Reconstructing Social Reality: A Study in Everyday Narratives and Vernacular Language
Irina Siseykina. On the Peculiarities of Translation in the Russian Media
Alexander Suvorov. Sigismund’s Chapel as a Cultural Transfer
Theang Teron. When the Soul Returns to the Ancestors' Village - Themes in Karbi Funeral Song
13.30–14.30 Lõuna
14.30–16.00 COMMUNITIES AND SOCIAL RELATIONS / KOGUKONNAD JA SOTSIAALSED SUHTED (Moderaator: Tenno Teidearu)
Prtavyan Amaliya. The Image of Molokans in Armenia
Makar Tereshin. Life in the Fields of Fall: Cosmic Metal in the Everyday Life of a Remote Village
Toyon Mohammad Abu Sayed. Sustainable Transportation Culture and Social Exclusion: Do Transportation Systems Facilitate Social Exclusion?
16.00–16.30 Kohvipaus
16.30–18.00 IDENTITIES AND SYMBOLS / IDENTITEEDID JA SÜMBOLID (Moderaator: Tatiana Alybina)
Viktoriia Yermolaieva. How to ‘Fake’ Symbols: A Semiotic Approach to the Issue of ‘Authenticity’
Nadzeya Charapan. From Propaganda to Dissidence: Vernacular Culture in the ‘Service’ of Socialism (a Case Study of Lithuanian and Latvian Open-air Museums)
Christiana Holsapple. Conceptualizing Gagauzia as a Borderland
19.00 Sotsiaalne melu ja filmiõhtu koostöös Tartu Nefa Rühmaga (klubi Arhiiv, Vanemuise 19)
Reeli Reinaus. Dokumentaalfilm/ Documentary ‘Paljas Porgand. Life Update’

Neljapäev, 11.04.2019 Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)
10.00 Konverentsipäeva avamine, tervitussõnad
10.15–11.45 ALTERNATIIVSED IGAPÄEVAPRAKTIKAD/ ALTERNATIVE EVERYDAY PRACTICES (Moderaator: Lona Päll)
Terje Lill. Kurgikasvatus kui vaimne kultuuripärand Eesti-Kasepää eestlaste kogukonnas
Mona Menets. Dumpster diving ehk võitlus toidu raiskamisega
Kaspar Metsar. Haltuura (lisatöö) põhjused ja avaldumine nõukogudeaegse Tallinna Juveelitehase töötajate näitel
11.45–12.00 Kairi Kalmanni ja Külle Kordemetsa fotonäituse "Kulgemised. Omadena metsas" avamine
12.00–12.30 Kohvipaus
12.30–13.30 VERBAALSED PRAKTIKAD/ VERBAL PRACTICES (Moderaator: Ave Goršič)
Airika Harrik. Facebooki grupp KalambuuR kui väikerühm: käitumismustrid ja demograafilised aspektid
Imar Koutchoukali. Eesti laenudest baltisaksa keeles ja nende kultuuriline ning sotsiaalne tähtsus
13.30–14.30 Lõuna
14.30–16.00 PÄRAND UUES KONTEKSTIS/ HERITAGE IN THE NEW CONTEXT (Moderaator: Mari Sarv)
Eliis Vaino. Kunstiga kiusamise vastu“ – haridusprogramm kui muuseumi võimalus panustada kiusuennetusse
Liis Luhamaa. Pärandiloomest rahvarõivastes Lõuna-Läänemaa rahvarõivaseelikute näitel
Jaan Sudak. Hakkame santima! Mardikombestiku hetkeseisust 2018. aasta ankeetküsitluse põhjal
16.00 Konverentsi lõpetamine
Konverentsi korraldamist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lisainfo:
Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, lona.pall@kirmus.ee; Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, liisi.jaats@erm.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO