Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

XV folkloristide (talve)konverents „Loodus-keskkond-kultuur“

8.-9. aprillini 2020 toimub Pühajärve Spa ja Puhkekeskuses viieteistkümnes Eesti folkloristide (talve)konverents „Loodus-keskkond-kultuur“.
Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud iga-aastaseid talvekonverentse, mille eesmärk on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua ühiste arutelude foorum.
2020. aastal toimuva konverentsi üldteema on „Loodus keskkond-kultuur“. Konverentsi eesmärgiks on analüüsida ja kriitiliselt hinnata inimeste ja looduse vaheliste igapäevaste kokkupuutepunktide mitmetisust. Looduse ja keskkonnaga seotud teemad on hetkel ühiskonnas aktuaalsed ning teravaid vastasseise tekitavad. Need debatid rõhutavad inimesi ümbritseva (loodus)keskkonna muutumist, ning peegeldavad seda kuivõrd tugevalt on kujutelmad loodusest ja keskkonnast seotud (rahvus)kultuuri ja (nii rühma kui üksikisiku) identiteediga.
Konverentsile ootame ettekandeid looduse ja keskkonna teemade kajastumisest nii varasemas kui ka tänapäevases kultuuris ja folklooris, samuti ka sellest, milline võiks olla folkloristide roll tänapäevastes looduse ja keskkonnaga seotud avalikes debattides.
Kutsume esinejaid üles loovalt ühendama üleskutses olevaid märksõnu: looduskultuur, loodus vs kultuur, looduskeskkond, kultuurikeskkond, loodus kui keskkond, kultuur kui keskkond ning otsima vastuseid järgmistele (aga ka muudele märksõnadest hargnevatele) teemadele:
* folkloor kui inimese ja keskkonna suhte muutumise kajastaja, folkloori kasutamine (ja ärakasutamine) erinevate aegade keskonnateemalistes debattides;
*keskkonnateemaliste debattide ambivalentsus – kuidas põimuvad teaduslikud ja tavateadmised; kuidas suhestuvad majanduslikud ja keskkondlikud eesmärgid;
*looduse ja keskkonna emotsionaalne väärtus, emotsioonide roll keskkonna teemalistes aruteludes;
*looduse seos religiooni ja spirituaalsuse, rahvuskultuuri ja üksikisiku identiteediga; looduse ja keskkonnaga seotud moraalsed väärtused;
*loodus, tehnoloogia ja inimtekkeline keskkond; looduslähedus ja linn; virtuaalne reaalsus kui keskkond ning virtuaalne reaalsus kui keskkondlike debattide platvorm.
Folkloristide viieteistkümnenda talvekonverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.
Ettekannete teese (kuni 300 sõna) ja registreerumist ootame hiljemalt 23. märtsiks 2020 veebivormi kaudu https://forms.gle/yzpckQG1Bqj953wTA.
Täpsem info Katre Kikas (katreki@folklore.ee) või Mare Kalda (kalda@folklore.ee).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO