Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents "Dialoogid Eestiga: Kaljujoonistest robootikani" 14.-15. aprillil 2020 Tallinnas - ERIOLUKORRA TÕTTU EDASI LÜKATUD!

14. ja 15. aprillil 2020 toimub Tallinnas Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6) Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents "Dialoogid Eestiga: Kaljujoonistest robootikani".
2019. aastal läbitud väljapaistvate hinnetega vahehindamise järel on Eesti-uuringute Tippkeskuse töö sujunud plaanipäraselt ja suurepäraste tulemustega kõigis 12 valdkondadeüleses töörühmas: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühm; biograafika töörühm; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm; eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm; kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm; korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm; kõne- ja muusikauuringute töörühm; migratsiooni- ja diasporaauuringute töörühm; narratiiviuuringute töörühm; nüüdiskultuuri (sh meedia) uuringute töörühm; soouuringute töörühm ning usundi- ja müüdiuuringute töörühm.
2020 on mitmes mõttes iseäralik aasta. Aga meenutagem mõnda fakti, mis toimus sada aastat tagasi ja mille järelmid on kujunenud täna argireaalsuseks. 1920. aastal kasutas Karel Čapek oma venna Josefi loodud sõna „robot” näidendis R.U.R. ja 1920. aastal sündis Mogiljovis Valgevenes (tema sünniajaks juba Venemaale loovutatud piirkonna) juudiperekonnas Isaac Asimov. Asimovist kujunes ulmekirjanduse ja robootika promootor, kelle looming mõjutas ka Eesti kultuuripilti. Esimene Asimovi teos ilmus eesti keeles 1965. aastal. Meil on põhjust meenutada ka 1917. aastal Tallinnas sündinud Boris Kaburit, kelle robot Rops (1964) ja „Rops tegutseb jälle“ (1965) jõudsid teatrilavale veel enne Asimovi teost, olles omalaadne sümbioos teaduse edusammude kiitusest, paroodiast ja iseloomustades täiel määral inimliku meele tehnoloogiast ja teadusest aeglasemat arengut, mida Asimov on tabavalt iseloomustanud: “The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom” ('Praegusaja suurim kurbloolisus peitub tõsiasjas, et teadus kogub teadmisi kiiremini kui ühiskond kogub tarkust').
Kaburi ulmetekst „Kosmose rannavetes“ on ilmselt esimene Eesti algupärane ulmeteos, mis pälvis välismaal auhinna. Kui mitte muu, siis luule- ja eeposetõlgetega on Kabur olnud meist kõigi teekaaslane.
Kutsume kõiki tippkeskuse liikmeid osalema valdkondadeülesel kevadkonverentsil, kuhu ootame töörühmade ettekandeplokke ja arutlusfoorumeid. Konverentsi eesmärk on suhestuda aktuaalsete humanitaar- ja sotsiaalküsimustega ühiskonnas, kajastada tippkeskuse teadlaste käsilolevaid põnevaid uurimisküsimusi ning teadustulemusi.
Loodetavasti on meie seekordne konverents oma vahetulemustega sama tulevikku vaatav kui vennad Čapekid. Või Asimov. Kuidas me ei hinda ka neid ammuseid kirjandusteoseid ja nendega seotud isiksusi – avastusi ja dialooge, olgu või tiba (jäme)koomikat, on neis kindlasti.
Planeerime iga töörühma tulemuste ja tegevusliinide esitlemiseks 60 minutit. Palume töörühmadelt ühte pikemat ja/või kahte-kolme lühemat ettekannet. Ettekande/ettekannete teese ootame (ühe ettekande teeside maht on kuni 3000 tähemärki) 25. märtsiks 2020 aadressile piret@folklore.ee.
Oodatud on ka kavavälised stendiettekanded.
Kõigil osalejatel palume registreeruda 20. märtsiks kodulehel https://folklore.ee/CEES/2020/dialoogideestiga oleva veebivormi kaudu.
Konverentsil esitletakse tippkeskuse teadusväljaandeid, palun andke soovist teada piret@folklore.ee.
Ajakava täieneb ja kodulehele lisanduvad ettekannete lühikokkuvõtted.
Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3.
Korraldajad Mare Kõiva, mare.koiva@folklore.ee; Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee; Piret Voolaid, piret.voolaid@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO