Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Reet Hiiemäe loeng "Üleloomulikud kogemused tänapäeva õpilaspärimuses: meediamõju rollist tõlgenduste kujunemisel"

Reet Hiiemäe ettekanne "Üleloomulikud kogemused tänapäeva õpilaspärimuses: meediamõju rollist tõlgenduste kujunemisel" keskendub massimeedia rollile õpilaste üleloomulike kogemuste ja nendest jutustamise viiside kujunemisel. Esineja toob näiteid, kuidas vastavad ajastuomased mõjud väljenduvad nii tõlgendustes, sõnavaras, jutu- ja uskumusmotiivides kui tegelaskujudes. Ettekandes osutatakse, et kui vanem pärimus oli täiskasvanute ja laste lõikes homogeensem, siis nüüdismaterjalis leidub palju just lastele ja noortele omaseid kujutelmi ja -kogemusi, mille olemasolust, meedia-allikatest või mõjust täiskasvanud ei tarvitse teadlikudki olla. Seetõttu on õpilaspärimuse suundumuste ja mõjutajate tundmine oluline mitte ainult kultuuriuurijatele, vaid ka paljudele teistele (nt lastekaitse, õpetajad, lapsevanemad). Ettekanne oli Tartu Linnaraamatukogu algupärase lastekirjanduse päeva 2020 programmis.
Kuulake ettekannet: https://www.youtube.com/watch?v=suaV_E78Aq8&list=PL--8YUuABqdsP_nwDhcmROElFhPcNAPOl&index=7

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO