Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Liisi Laineste huumoritraditsiooni käsitlus eesti keele riigieksamil

29. mail toimunud eesti keele riigieksamil oli ühe võimaliku eksamitekstina keskkoolilõpetajatele välja pakutud Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Liisi Laineste 2017. aastal Müürilehes ilmunud artikkel „Üldse pole naljakas! Huumoritraditsioonist ja tsensuurist“.
Õpilased said Liisi Laineste artikli najal mõtestada huumori vajalikkust ning selgitada, mis on huumorikonfliktid ja miks need võivad puhkeda. Samuti oli õpilastel võimalik küpsusseksamil analüüsida interneti kasutuselevõtu mõju huumorile.
Kirjandis pidid keskkoolilõpetajad analüüsima, miks on huumorit vaja nii ühiskonnale kui ka üksikisikule.
Liisi Laineste on Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti-uuringute Tippkeskuse vanemteadur, kelle peamine uurimisobjekt on rahvahuumor ja selle erinevad avaldumisvormid minevikus ja tänapäeval. Tema doktoritöö (2008) käsitles postsotsialistlikku naljatraditsiooni ja pälvis ka Lennart Meri nimelise teadustöö auhinna.
Laineste viimaste aastate uurimisteemad on seotud nii interneti meemide kui ka etniliste naljade uurimisega.
https://www.muurileht.ee/uldse-pole-naljakas-huumoritraditsioonist-ja-tsensuurist

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO