Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Reet Hiiemäe videoloeng avab kodukitse, kuradi ja kriisiaegse süüdlastejahi vahelisi seoseid

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna loengusarjas valmis järjekordne videoloeng, mis räägib kodukitsega seotud usundilistest tähendustest.
Vanemteadur Reet Hiiemäe selgitab loengus kodukitse usundilist tausta eesti folklooris ja laiemalt, näiteks miks on sedavõrd paljudes kultuurides mõni kitse kujul ilmuv deemonlik olend või jumalus ja kust on pärit selle looma seostamine viljakussümboolikaga. Juttu tuleb ka väljendi „patuoinas“ usundilis-rituaalsest taustast
„Sellel väljendil ja vastaval käitumisviisil on seos iidse rituaaliga, mille käigus epideemia või siis ka mingi inimrühma patud seoti sümboolselt mõne looma – näiteks kitse – selga ja aeti loom kuhugi tühermaale või kõrbe, et sel moel kõigest ebasoovitavast vabaneda. Mõnikord võidi patuoina funktsioonis kasutada ka inimest. Kaasinimeste seas patuoina otsimine kipub üles kerkima eriti just seoses kriisiolukordadega, nagu võisime näha ka seoses koroonakriisiga, ja nimetatud käitumisviisi on uurijad pidanud inimkonnale eriomaseks,“ märkis Hiiemäe.
Usundiliste nähtuste psühholoogilise aspekti uurimine ning muistse rituaalkäitumise ja usundiliste kujutelmade uuskasutuse vaatlemine tänapäeva ühiskonnas on üks Hiiemäe meelisteemasid.
Reet Hiiemäe loeng on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna loengusarjas kuueteistkümnes. Seni on ilmunud loengud nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Loengute teemad katavad teemasid koroonafolkloorist kuni soome-ugri rahvaste tavade uurimiseni.
Loeng on kuulatav aadressil: http://www.folklore.ee/rl/fo/loeng/Sikuvideo.mp4
Loengu valmimist on toetanud Eesti Teadusagentuur (järeldoktorantuuri projekt PUTJD962) ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Kõik Eesti Kirjandusmuuseumi videoloengud on leitavad aadressil: https://www.kirmus.ee/et/tegevus/videoloengud

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO