Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Valgevene humoristlik folkloor perekonna kokkamistraditsioonide kohta

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna loengusarja seekordses loengus võrdleb nooremteadur Anastasiya Fiadotava Valgevene humoristlikku folkloori perekonna kokkamise traditsioonide kohta veebi ja intervjuude näitel (NB! loeng on inglise keeles). Uuritakse kahte erinevat tüüpi folkloorset teksti: Interneti-naljad ja välitöödel kogutud perekonna õhtusöögilauas esitatud anekdoodid toiduvalmistamise kohta. Kahte tüüpi huumorit võrreldakse, et jälgida mil määral peegelduvad autori intervjuudes avalduvad väärtused ja hoiakud Interneti-naljades. Uuringud näitavad, et kuigi nende kahe huumoriliigi vahel võib olla mõningaid paralleele, erinevad nende vormid, teemad ja funktsioonid suuresti ning kajastavad Valgevene toidukultuuri erinevaid aspekte.
Anastasiya Fiadotava loeng on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna loengusarjas kahekümne esimene.
Seni on ilmunud loengud nii eesti, vene, inglise keeles kui ka komi ja udmurdi keeles. Loengud katavad teemasid koroonafolkloorist usundini ja huumorist kuni soome-ugri rahvaste tavade uurimiseni.
Loeng on vaadatav aadressil: http://www.folklore.ee/rl/fo/loeng/Cooking_lecture.mp4

Loengu valmimist on toetanud projekt EKM 8-2/20/3 ja EU regionaalarengu fond Eesti-uuringute Tippkeskuse (CEES – TK 145) vahendusel.
Kõik Eesti Kirjandusmuuseumi videoloengud on leitavad aadressil: https://www.kirmus.ee/et/tegevus/videoloengud

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO