Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Magistritööde kaitsmised Tartu Ülikooli folkloristika ja pärandirakenduste õppekaval 24. augustil 2020

24. augustil algusega kell 11:00 toimub Eesti Rahva Muuseumi Maailmafilmi saalis Tartu Ülikooli rahvusvahelise magistriõppekava „Folkloristika ja pärandirakendused“ lõputööde kaitsmine.
Kaitsmisele tuleb kaks magistritööd ja kaks magistriprojekti:
kl 11:00-12:00
Victorina Soyan
magistritöö „Belief Narratives Relating to the Supernatural in the Nomadic Pastoralist Context of Encounters (on the Social Network Material of a Tyvan-Speaking Group)“ („Usundilised narratiivid tõvakeelses sotsiaalvõrgustikus: üleloomulikud kohtumised pastoraal -nomaadlikus keskkonnas“)
juhendaja prof. Ülo Valk (TÜ)
retsensent Alevtina Solovyeva (TÜ)
kl 12:00-13:00
Theang Teron
magistritöö „The Mosera Epics in Karbi Ritual: Documentation and Problem of Textualization“ („Mosera eeposed Karbi rituaalides ja suulises traditsioonis: dokumenteerimine ja tekstualiseerimise probleem“)
juhendaja Margaret Lyngdoh (TÜ)
retsensent Laura Siragusa (Helsingi ülikool)
kl 13:30-14:30
Larissa Marie Brigitte Leiminger
magistriprojekt „Issues of Access and Context of Archival Folklore Materials: Presenting the Manuscript Collection of the Learned Estonian Society in an Explorative Database“ („Arhiveeritud folkloorimaterjali ligipääsu ja konteksti küsimused: Õpetatud Eesti Seltsi kogude esitlemine uurimusliku andmebaasi vahendusel“)
juhendajad Ergo-Hart Västrik (TÜ), Aija Sakova (Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv)
retsensent Ave Goršič (Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv)
kl 14:30-15:30
Nichole Michelle (Pono) Weimer
magstriprojekt „Culturing Goat Milk: Estonian Goat Milk Farming and Artisanal Made Products“ („Eesti kitsepiima tootmine ning käsitööna valmivad tooted“)
juhendajad Ester Bardone (TÜ), Karin Leivategija (ERM)
retsensent Marika Alver (MTÜ Fenno-Ugria Asutus)
Hajutamise nõuet järgides mahutab Maailmafilmi saal 25 inimest.
Kaitsmiste ajal on võimalus külastada Pono Weimeri näitust „Kitsepiimakultuur: Eesti kitsepiima tootmine ning käsitööna valmivad tooted“ ERMi Rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuses. Näitus on osa autori magistriprojektist ja jääb avatuks 11. septembrini.
Larissa Leimingeri magistriprojekti raames valmisid Õpetatud Eesti Seltsi saksakeelsete käsikirjakogude otsitav andmebaas ja veebileht „Õpetatud Eesti Seltsi kogud“: https://galerii.kirmus.ee/GEG/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO