Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 24. septembril kell 16.15

Akadeemiline Rahvaluule Selts jätkab traditsiooniliste kõnekoosolekute korraldamist. Kui olukord vähegi lubab, siis loodame kohtuda iga kuu viimasel neljapäeval kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumis.
Eesti Rahvaluule Arhiivi sünnipäeval, 24. septembril, peab ettekande 2019. aasta folkloristika aastapreemia laureaat Ülo Valk „Mis on religioonifolkloristika?“
Religioon ja folkloor moodustavad olulise osa inimkonna vaimsest kultuuripärandist, mida seovad mitmed ühisjooned nagu tuginemine traditsioonile, tugev mõju individuaalsele ja kollektiivsele maailmapildile ja sotsiaalse identiteedi kujundamine. Mõlema uurimisobjekti defineerimine ja mõtestamine on ajas oluliselt muutunud.
Nii religiooni kui folkloori on peetud kultuuriajalooliselt hääbuvaks nähtuseks, kusjuures mõlema puhul on ennustus osutunud valeks. 21. sajandi maailmas, sealhulgas modernsetes ja näiliselt ilmalikes ühiskondades jätkuvad nii folkloorsed kui religioossed traditsioonid ja kujunevad välja uued. Ettekandes tuleb juttu usundiuurimise ja rahvaluuleteaduse suhetest, samuti folkloristliku religiooniuurimise ajaloost, selle meetoditest ja põhimõistetest.
Ettekandele järgneb 2020. aasta folkloristika aastapreemia laureaadi Piret Voolaiu õnnitlemine.
Mall Hiiemäe esitleb raamatut „Väike puu- ja põõsaraamat rahvapärimusest“. Väljaandes tutvustatakse uskumusi, teadmisi ja arvamusi Eestimaa looduslikest puu- ja põõsaliikidest Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal (vt väljaannet: http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=109)
Ilmunud on ka populaarse väljaande „Väike linnuraamat rahvapärimusest“ 3. trükk. (vt uut kujundust: http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=110)
1992. a koolipärimuse kogumisvõistluse põhjal valminud raamatut „Viis ritta. Meie kooliaja mängud“ tutvustavad Astrid Tuisk ja Inge Annom ning mängude kirjeldajad. (vt väljaannet: http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=108)
Kõik on oodatud kuulama!
Korraldajad: Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Lisainfo: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos-orglaan@folklore.ee), Risto Järv (risto.jarv@folklore.ee)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO