Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse usundiuuringute töörühma venekeelne seminar „Ettekujutused kurguvaevustest Kaukaasias: ravipraktikast ja hooldusest migratsiooni kontekstis”

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse (CEES) usundiuuringute töörühma seminaril peab 12. oktoobril kl 11.00 veebikeskkonnas Teams ettekande "Представления о чопе на Кавказе: целительская практика в контексте миграции и заботы" Kaasani Ülikooli teadur Maria Vyatchina.
Ettekandes esitletakse mitmekesiseid haigustõlgendusi erinevate Põhja- ja Lõuna-Kaukaasia etniliste rühmade esindajate seast kogutud empiiriliste materjalide põhjal. Laste tervisehäired, mida vestluskaaslased väljendasid mõistega tchop (klomp kurgus; tunne, et kurgus on tükk), osutuvad spetsiifiliste sotsiaalsete suhete võrgustiku lähtepunktideks. Nende ilmingute ärahoidmiseks tehtavatesse tegevustesse tõmmatakse kaasa lähedased ja kauged sugulased, pöördutakse ravitseja (chopchi) poole, sugulased vaagivad asja lähemalt. Ent meditsiinisõnaraamatutest puudub niisuguste kurguvaevuste mõiste, kasvava kommertsialiseerumise tingimustes tõlgendavad arstid „ravi” kui maagilist praktikat. Esineja on seisukohal, et ravi osutub mitmesuguste vastastikuste võrgustike toetamise oluliseks elemendiks ja puudutab suhteid vanemate ja nooremate naiste vahel laiendatud perekonnas, samuti linna ja maa vahel, kuid ka biomeditsiini ja rahvalike ravialaste teadmiste vahekordi. Veel laiemalt vaadatuna näeme suhteid translokaalsetes võrgustikes.
Seminari toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3.
Lisainfo ja veebiseminari link: Mare Kalda, kalda[@]folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO