Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Rahvusvaheline konverents "Medica XIII" ootab mõnusas õhkkonnas arutlema

8. detsembril toimub veebikeskkonnas MS Teams või/ja Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuine 42, 4. korruse seminariruum) rahvusvaheline interdistsiplinaarne foorum "Medica XIII", mis kutsub osalema ja jagama tulemusi uute ja vanade allikate, varasemate ja viimaste perioodide kohta.
Kuigi COVID-19 pandeemia ei ole kaugeltki lõppenud on meil põhjust vaadata taas üle oma uurimistulemused ja arutleda ka erinevate toimetuleku ilmingute ja oskuste üle. Kiiret lahendust nõudvate probleemide kõrval soovime traditsiooniliselt jätkata ka kaugemate ja sügavamate probleemide käsitlemist vanu ja uuemaid allikaid ja probleeme kõrvutades. Mitmed 20. sajandi alguses ja keskel tehtud alusuuringud vajavad värsket vaadet, et protsesside dünaamikat ja mudeleid täpsemalt määratleda. Tänane olukord rõhutab vajadust hinnata uue kogemuse pinnalt ka tänaseid kohanemistaktikaid, intuitiivseid ja ametlikke võtteid, kasutades humanitaaria ja sotsiaalteaduste võimalusi.
Palun saatke oma esinemissoov ja teesid kas emailiga (medica@folklore.ee) või veebi kaudu (http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaXIII) 1. detsembrini 2020.
Ettekannete põhjal valminud artiklid avaldatakse. Töökeeled on eesti, ka inglise või vene keel.
Kontakt:
Mare Kõiva: mare@folklore.ee
Anne Ostrak: anne.ostrak@folklore.ee
Tõnno Jonuks: tonno@folklore.ee
Konverentsi toetavad uurimisprojekt “Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid ” (EKM 8-2/20/3) ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK-145).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO