Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

22. veebruari seminar Eesti Kirjandusmuuseumis

22. veebruaril refereerib Mare Kalda arheoloog Christopher Tilley raamatu A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments (1994) peatükki Ruum, koht, maastik: fenomenoloogiline vaatepunkt.
C. Tilley demonstreerib oma käsitlustes, kuidas on võimalik inimgeograafia ja arheoloogia ühendada fenomenoloogiliseks maastikuvaatluseks. Juttu on viisist, kuidas inimesed kogevad ja mõistavad ümbritsevat maailma, sealhulgas protsessist, kuidas luuakse ja käsitatakse ruumisuhteid. Selle protsessi osaks on ka (koha)lugude loomine ja uuestijutustamine.
Seminar toimub toas 234, kell 12.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO