Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Taive Särg kaitseb väitekirja eesti keele prosoodia ja regilaulu seostest

Teisipäeval, 21. juunil, kaitseb Taive Särg Tartu Ülikoolis väitekirja “Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus” PhD(eesti ja võrdleva rahvaluule) kraadi taotlemiseks. Töö juhendaja on prof Jaan Ross, oponendid Zanna Pärtlas, knd (kunstiteadus) (Eesti Muusikaakadeemia) ja prof Karl Pajusalu. Kaitsmine toimub kell 14.00 Tartu Ülikooli teadusnõukogu saalis.

Väitekirja uurimisaineseks on keele- ja (rahva)luulealased kirjutised 17.–19. sajandist ning Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvad Karksi kihelkonnast koos viisidega jäädvustatud regilaulud. Töö autori vaateviis ja metoodika pärinevad etnomusikoloogiast, folkloristikast ja lingvistikast.

Töö jaguneb kolme põhiossa, milles on vaatluse all (1) eesti kõneprosoodia ja regilaulu vanem uurimislugu, (2) rõhud ja rütm regilaulu esitamisel ehk skansiooniprobleem ning (3) regiviiside varieerimine laulmisel, sõltuvalt värsiehitusest.

Väitekirja saab lugeda aadressilt: http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/enne/dok/0621/sarg/sarg.pdf

Kõik on oodatud kuulama!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO