Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Hukkus Juri Anduganov

6. juuli õhtul hukkus autoavariis mari keeleteadlane Juri Anduganov, fennougristika kongressi peakorraldaja, kellel olid pikaajalised soojad sidemed eesti folkloristidega.
Mari Riikliku Ülikooli soome-ugri kateedri juhataja professor Jüri Anduganov (sünd 1949) lõpetas Mari Riikliku Pedagoogilise Instituudi 1971. aastal, kandidaadiväitekirja kaitses ta 1976. aastal Tartu Ülikoolis Paul Ariste juhendamisel ning doktoriväitekirja 1992. aastal Joškar-Olas Mari Riiklikus Ülikoolis. Jüri Anduganovi teadustööde hulgas on mari keele ajalooline grammatika, ta korraldas Mari Riiklikus Ülikoolis eesti keele õpetamist, oli ise eesti keele õpetaja. President Lennart Meri andis 2001. a. Juri Anduganovile Maarjamaa Risti V klassi ordeni.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO