Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Folklooriajakirja Mäetagused 28. number veebis üleval

Ajakirja Mäetagused 28. number on kõigile huvilistele kättesaadav veebiaadressilt http://www.folklore.ee/tagused/nr28. Värske ajakirjanumber sisaldab järgmisi artikleid:
Liisi Laineste: Tegelased eesti etnilises huumoris
Piret Voolaid: Hundi, kitse ja kapsapea üle jõe viimine. ATU 1579 metamorfoosid
Mare Kalda: Maastik vinguva jalaluuga. Ühest muistendist Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuturaamatus
Priit Lätti: Asustuspildist muinasaegsel Järvamaal – asustuskeskused ja linnused
Tõnu Ülemaante, Rahvakalendrist, astroarheoloogiast ja pidustuse tähtsusest ühiskonnas
Dieter Harmening: "Contra Paganos" = "Maarahva vastu"? Etnoloogiliste mõistete teoloogilisest taustast
Nikolai Kuznetsov: Komi rahvaluulet. Kogunud Paul Ariste
Mare Kõiva, Andres Kuperjanov: Sloveenia folkloristika ja etnoloogia 2
Andrei Sõtšov: Eesti õigeusu piiskopkond stalinliku totalitaarrežiimi ajal (1945-1953).
Enn Kasak, Roomet Jakapi: Makrokosmos IV
Põnevat lugemist!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO