Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

21. märtsi teisipäevaseminar

Teisipäeval, 21. märtsil kell 12 Kirjandusmuuseumi toas nr 234 peab Marten Seppel ettekande "Mõisnike paternalistlik retoorika Baltikumis".
Balti mõisnike mentaliteedis ja kirjasõnas oli paternalistlikul ideoloogial oluline koht. Tegemist oli ideega, mille järgi mõisniku suhe pärisoriste talupoegadega oli analoogne isa suhtega oma alaealiste lastega. Nagu tõeline isa pidi mõisnik talupoegi õpetama, kasvatama,toitma, kaitsma, armastama ja haiguse korral kutsuma arsti või jagama rohtusid. Ettekandes ongi tehtud katse kõrvuti Liivi-, Eesti- ja Kuramaa mõisnikkonna paternalistliku idee põhiseisukohtade esitamisega arutleda küsimuse üle, kas ja kuivõrd need paternalistlikud argumendid baseerusid tegelikkusele. Kas tegemist oli pelgalt aadli ennastõigustava ideoloogiaga või kajastab see siiski ka teatud määral tegelikku agraarsuhete praktikat?

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO