Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse seminar

23. mail kell 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse seminar "Populaarkultuuri võim ja rahvuslik identiteet 21. sajandil". Ettekandega esineb Tarja Rautiainen Tampere Ülikooli muusikaantropoloogia õppetoolist.Ettekande põhirõhk on populaarmuusika rollil ja positsioonil 21. sajandi läänelikes ühiskondades. Tarja Rautiainen lähtub teesist, et populaarkultuuri ajalooline taust ning kujunemisteed on vaatamata põhimõttelistele ühisjoontele eri maades erinevad. Seetõttu tuleks käsitleda populaarmuusika arengut rahvuslike olude kontekstis. Ettekandes visandatakse perspektiivid, kuidas populaarkultuuri kujunemislugu ning olemust saaks kirjeldada ja uurida teaduslikul tasemel.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO