Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse seminar

4. juulil kell 12.00 Eesti Kirjandusmuuseumi (Vanemuise 42) saalis Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse seminar teemal "Etnilised ja religioossed vähemused Bulgaarias üleminekuperioodil". Bulgaarias elavatest vanausulistest räägib ja näitab videot Ekaterina Anastasova Bulgaaria Teaduste Akadeemia Folkloori Uurimise Instituudist.
Loengus vaadeldakse Bulgaaria etniliste ja religioossete vähemuste nn taassünni tüpoloogiat postsotsialistlikul ajajärgul. Tuginetakse kahele erinevale grupile: vene vanausulised-nekrasovlased ja arumeenid (spetsiifiline transnatsionaalne etniline grupp Balkanil, kes räägib ida-romaani dialekti).
Teemat käsitletakse muutuste kontekstis, mis said alguse Bulgaaria ühiskonnas pärast demokraatlikke ümberkorraldusi 1990. aastatel. Kahe kommuniteedi puhul ilmnevad erinevad arenguteed, mis sõltuvad nii rahvusvahelisest kui siseriiklikust seadusandlusest vähemuste õiguste kaitsmise vallas. Oluline on samuti konkreetse grupi ajalugu ja kultuuri eripära ning asuala ja grupi suurus. Ettekandes vaadeldakse kõnealuste gruppide eliidi tegevust ja nn masside reaktsiooni sellele.
Olukorda Bulgaarias võrreldakse samades gruppides ilmnevate arengutendentsidega Rumeenias. See annab võimaluse teha üldisemaid järeldusi tüpoloogia tasandil balkani kontekstis.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO