Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Tippkeskuse aastakonverents

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents "Tsensuur ja enesetsensuur"

toimub 1.-2. novembril 2006. aastal Lõuna-Eestis Koke Külalistemajas. Üldteema ”Tsensuur ja enesetsensuur” (versus kontroll ja enesekontroll) all on oodatud tsensuurinähtuste käsitlused, mis hõlmavad teksti ja professionaalse kunsti kõrval teiste tsensuuri liikide ehk religioosse, korporatiivse, moraalse, poliitilise ja majandustsensuuri käsitlusi ning reaktsioone tsensuurile.

Eelistatud perioodid on sotsialism ja postsotsialism, kuid arvestades, et tegemist on vana nähtusega, on laiema ajaloolise tausta loomiseks teretulnud ka varasemate perioodidega seotud ettekanded. Samuti ei ole geograafilisi, metodoloogilisi ega filosoofilisi piiranguid nimetatud valdkondade vaatlemiseks.

Mitmetes riikides on hiljuti laiemat diskussiooni tekitanud seadusandlikud katsed piirata ja tsenseerida internetti, sh kehtestada sealses keskkonnas naabrivalve ja enesetsensuuri mehhanismid. Kas blogide, erakirjade ja kommentaaride umber puhkenud skandaalid on seotud kommenteeritute häiritud eneseuhkusega või on mureks moraalsete, religioossete ja poliitiliste normide rikkumised?

Käsikirjade ja raamatute kõrval on läbi aastasadade tsenseeritud professionaalset kunsti, mis on omakorda vallandanud loojate enesekontrolli mehhanismid. Missugused need on? Kas see suunab looma keerukama koestikuga tekste? Või hoopis kasutama mimikrit, eel-enesetsenseerima oma töid? Range tsensuur on kehtinud ka teaduse ja tehnoloogia saavutuste kohta, mille valgusel võime küsida, missugune on teadlase enesetsensuur.

Lisaks ettekannetele põhiteemal on teretulnud projektide tutvustused või vaheraportid posteritena.

10. oktoober on registreerimise ja teeside esitamise tähtaeg. Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO