Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

21. novembri teisipäevaseminar

21. novembri teisipäevaseminaris peab ettekande Liisi Laineste, kes annab ülevaate internetiuurimisest eelkõige metodoloogilisest aspektist, tuginedes (võrdluse mõttes) neljale selleteemalisele hiljuti ilmunud raamatule.
Internet kui uus meedia justkui nõuaks uusi vahendeid selles toimuva analüüsimiseks. Teed innovatsiooni poole näitavad artiklid Christine Hine'i poolt toimetatud seminariettekannete kogumikus "Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet". Berg: Oxford, New York, 2005; konverentsi Association of Internet Researchers valitud ettekanded Consalvo, Mia et al,: Internet Research Annual, Vol 1, Peter Lang: New York, 2004; väga põnev makrotasandi analüüs internetist kui uute võimalustega vahendist, aga ka publitseerimiseks, raamatus Bella Dicks et al, Qualitative Research and Hypermedia, Sage: London 2005; ja ainuke USA uurijate kogumik (toim. Sara Kiesler) - Culture of the Internet, Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, New Jersey, 1997.
Seminar algab Kirjandusmuuseumi toas nr. 234 kell 12.00. Tulge kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO