Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse seminar

Reedel, 30. märtsil algusega kell 12 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse seminar.
Dr. Vanya Mateeva Bulgaaria TA Folkloristika Instituudist räägib teemal "Vaegnägijad – müüdid, kultuuripärand, sotsialiseerumine".
Ettekande aluseks on Vanya Mateeva pikaajaline töö vaegnägijatega, mis on ühtlasi esimene sellealane uurimus Bulgaaria folkloristikas ja antropoloogias. Uurimus keskendub vaegnägijate integreerumisele ja omavahelisele suhtlemisele Bulgaaria ühiskonnas ühiste sotsiaalsete probleemide kaudu. Ettekandes käsitletakse pimeda inimese mütoloogilise imago interpretatsiooni, aga ka tõsielu probleeme nagu nt juurdepääsuteed informatsioonile, toimetulek arhitektuurilises ümbruses, vaegnägijaile vajalike tehniliste abivahendite kättesaadavus ja nägemispuudega laste võimalused hariduse saamisel.
Ettekannet täiendab videofilm nägemispuudega muusikutest ja kunstiharrastajatest, kes elavad ja tegutsevad Bulgaaria erinevates linnades.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO