Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Noorte etnoloogide ja folkloristide konverents

26. aprillil 2007 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
10.00 – 10.10 Avasõnad
10.10 – 11.30
Maastik maa-aluste pärimuses. Kristel Kivari
Hiis eesti keelealal. Kaisa Sammelselg
Baškortostani Vabariigi marilaste animistlik palvus. Ljudmilla Jamurzina
11.30 – 12.00 Kohvipaus
12.00 – 13.30
Iga talu saab laulu pandud. Sissevaade külakroonikalauludesse asustusajaloo seisukohalt. Lembi Sepp
Anne Vabarna viisirepertuaarist. Liisi Laanemets
Eesti ainese helisalvestused Berliini Arhiivides. Maile Nairis
13.30 – 14.30 Lõuna
14.30 – 15.30
Miks mul selline perekonnanimi on? Leila Allikas-Hallikas
Jutuvestmine tänapäeval etenduse perspektiivist vaadatuna. Moon Meier
15.30 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.00
Keha sünnituslugudes – ootused ja tegelikkus. Reeli Reinaus
Surmakujutelmad tänapäevase inimese mõtetes. Jaanika Hunt
Stendiettekanded:
Eesti Kaitseväe pärimus (stendiettekanne). Merlin Lõiv
Mida tegid Viljandi tantsutudengid Kihnus jaanikuul 2005 – päevikukatked ja fotoreportaaž (stendiettekanne). Eda Pomozi

27. aprillil 2007 Eesti Rahvamuuseumi näitusemajas
10.00 – 10.05 Sissejuhatus
10.05 – 11.35
Eesti soode tähenduse vastandlikkus pärimuses – pelgupaik ja hirmuallikas. Piret Pungas
Kihnu kultuuriruum 21. sajandi alguses. Liisa Põld
Lepinguliste kohustuste rikkumine ja õiguskaitsevahendid. Õigusetnoloogiline uurimus. Peeter Viirsalu, Marko Kairjak
11.35 – 12.00 Kohvipaus
12.00 – 13.00
Etnograafilise filmi määratlused, etnograafilise filmikeele võimalikkusest ja võimalustest Robert Gardneri näitel. Marje Ruisu
Meedia osa identiteedi kujundajana. Soome-ugri ja samojeedi rahvaste olukorra käsitlemine eesti meedias aastatel 1997–2007. Eva-Liisa Roht
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30
Karnevalliku naerukultuuri aspekte ERKI moeshow’s aastatel 1982–1985. Laura Paju
Andrus Kivirähki / Taago Tubina „Helesinine vagun“ (2003) põlvkonna identiteedi konstrueerijana. Kristi Grünberg
„Oh, mis te nüüd!“ Kingitused arstidele sotsialistlikus ja postsotsialistlikus Eestis. Kärt Metsoja
Stendiettekanne:
Märkmeid religioonist ja inimeste enesekuvandist 2006. aasta Komi välitööde materjalide põhjal. Piret Koosa
Teesid internetis http://www.folklore.ee/rl/era/nt/index.html.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO