Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Akadeemilise Rahvaluulele Seltsi aastakoosolek

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek
Neljapäeval, 31. mail 2007 kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumis
Kavas
* Anu Korb: Siberi eestlaste pärimus. Kas võimalus arhailise kultuuri uurimiseks?
Emamaalt on lahkutud majanduslikel, usulistel, poliitilistel või muudel põhjustel ning kogukondi väljaspool etnilist asuala leidub pea kõikjal maailmas. Kui siirdlaste eesmärgiks pole kiire assimileerumine, püütakse uuel asukohamaal sageli kopeerida oma sünnimaa mudelit ning kaasavõetud pärimuslik pagas omandab olulisema tähenduse kui emamaal. Siberi eestlaste materjalile tuginedes püüan analüüsida, missuguseid uurimisvõimalusi pakub diasporaa kogukond folkloristile. Kas eeskätt võimalust arhailisema kultuuri uurimiseks?
* Juhatuse ja revisjonitoimkonna aruanne ning valimised
* Jooksvaid küsimusi
Palume rohket osavõttu!
Info: Risto Järv 737 6214, Rein Saukas 737 7742, Taive Särg 737 7751

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO