Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

XL J. V. Veski päev teemal "Sõna on sõnavarauurijatel"

Kolmapäeval, 27. juunil kell 11 toimub Tartu Ülikooli nõukogu saalis XL J. V. Veski päev "Sõna on sõnavarauurijatel"
Kava:
Helle Metslang: Avasõnad
Urmas Sutrop: Kuidas tüpoloog kirjeldaks eesti keele sõnavara
Sirli Palm: Sõnade veel, juba, alles ja jälle ajaline tähendus
Enn Veldi: Pejoratiivsus ja häälikusümboolika informaalses sõnavaras
12.45-13.45 Lõuna
Anneli Baran: Intensiivistavate väljendite kujundist - kas metafoorne võrdlus või hüperboolina kasutatav metonüümia?
Katre Õim: Metafoor ELU ON TEEKOND ebaõnne väljendite näitel
Margit Langemets: Leksikograafi unistus
Mati Erelt, Jaan Õispuu: Uusi raamatuid
Ettekande pikkus on 20 minutit, igale ettekandele järgneb arutelu kuni 10 minutit.
Kell 17.00 asetatakse lilled akadeemik J. V. Veski hauale Raadi kalmistul.
Veski päeva korralaja on Emakeele Selts.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO