Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Magistritööde kaitsmised Tartu Ülikoolis

Neljapäeval, 28. juunil kaitsevad Ülikooli 16-212 rahvaluule magistrandid Maili Pilt ja Reeli Reinaus oma lõputöid.
14.15 - Maili Pilt "Aines ja lähenemisviis. Sissevaateid tänapäeva eestlaste sünnipäevapärimusse: teadusteksti loome probleeme". Juhendajad dots Tiiu Jaago ja dots Kristin Kuutma; oponendid Pihla Siim (MA) ja Ene Kõresaar
(PhD).
15.15 - Reeli Reinaus "Enesepresentatsioon virtuaalses kogukonnas sünnituslugude ja Perekooli foorumi kommentaaride näitel". Juhendaja Ergo-Hart Västrik (MA); oponent Elo-Hanna Seljamaa (MA).
Olete palutud kuulama!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO