Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Mäetagused 35 võrgus

Mäetaguste 35. number (http://www.folklore.ee/tagused/nr35) sisaldab Kristi Salve pikemat artiklit eesti kassipärimusest ja Aado Lintropi käsitlust Wolfgang Steinitzi informantide traditsioonipädevusest.
Jutuks on veel vadja koduhaldjad (Enn Ernits), Rõngu kirikuraamatusse 1710–1742 kirjapandud muistendite ja eriti kingsepapoisi isikukogemusloo saatus (Mare Kalda), liikumist, tajumist ja kõneakte väljendavate paralleelverbide tähendusseosed (Kanni Labi) ja võimukehtestamine maailma esimeses totalitaarses Qini suurriigis (Tarmo Kulmar).
Piret Voolaid tutvustab välitöid endistel eestirootslaste asualadel ja selle tulemeid. Ave Tupitsa intervjuu tuntud jutu-uurija Rolf Brednichiga valgustab uurija isiklikke valikuid ja saksa folkloristika arengujooni.
Tavakohast vabalugu esindab Ülo Siimetsa tõsilugu iseloomuga kassist. Uudiste rubriik tutvustab konverentse ja erialaseid väljaandeid.
Head lugemist!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO