Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Doktoritööde kaitsmised Tartu Ülikoolis

Teisipäeval, 28. augustil kaitsevad Tartu Ülikooli nõukogu saalis doktoritööd:
Kell 12.15 Eda Kalmre "Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus. Pärimuslooline uurimus kannibalistlikest kuulujuttudest". Juhendaja prof Ülo Valk. Oponent Mare Kõiva, filoloogia-kand (Eesti Kirjandusmuuseum).
Kell 15.15 Anu Korb "Siberi eesti kogukonnad folkloristliku uurimisallikana". Oponendid dots Kristin Kuutma, PhD, ja Aivar Jürgenson, PhD (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO