Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ergo-Hart Västrik kaitseb doktoritööd

Teisipäeval, 11. septembril kell 12.00 kaitseb Ergo-Hart Västrik TÜ nõukogu saalis doktoritööd "Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni. Alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused". Juhendaja dots Kristin Kuutma. Oponendid prof Riho Grünthal (Helsingi Ülikool) ja prof Art Leete.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO