Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Juhan Peegel lahkunud

Teisipäeval, 6. novembril suri 88 aasta vanuselt pärast lühiajalist haigust Tartu Ülikooli emeriitprofessor, ajakirjandus- ja keeleteadlane, kirjanik Juhan Peegel.
Juhan Peegel sündis 19. mail 1919. aastal Saaremaal Pöide vallas. Gümnaasiumihariduse omandas ta Saaremaal, hiljem jätkas õpinguid Tartu Ülikoolis. 1954. aastal sai temast filoloogiakandidaat, töö teema oli «Eesti regivärsside keele morfoloogia», 1975. aastal kaitses Peegel Moskva Ülikooli juures filoloogiadoktori kraadi teemal «Eesti ajakirjanduse algusaeg (1766-1857)».
Aastatel 1940-1945 sõdis Peegel Nõukogude armee eesti korpuses ja tööpataljonis. Aastatel 1947-1952 oli Peegel tööl ajalehe Postimees ja Edasi toimetuses. 1978. aastast kuni 1986. aastani juhtis Peegel Tartu Riikliku Ülikooli žurnalistikakateedrit. 1993. aastal sai temast Tartu Ülikooli emeriitprofessor. Juhan Peegel oli Eesti Teaduste Akadeemia liige.
Juhan Peegli sulest on ilmunud arvukalt keele-, rahvaluuleteaduse ja ajakirjanduse ajaloo alaseid teoseid. Eesti folkloristika ajalukku kirjutas ta end esmajoones uurimustega regivärsi keelest, etapilise tähtsusega tööks kujunes unikaalne sõnastik «Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides».

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO