Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Veebinäitus Samaara eestlaste jälgedes

Samaarast sai esimeste Eesti- ja Liivimaalt väljarändajate unistuste maa, kus kuulduste järgi kerge töö ja rohke saak ees ootamas. 19. sajandi teisel poolel rajati piirkonda rida eesti asundusi. 21. sajandi algul reisisid Anu Korb ja Tiit Joala nende väljarännanute jälgedes. Kutsume teidki kaasa. Näitus asub veebiaadressil http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/galerii/samaara/.
Anu Korb, tekst ja fotod (2002); Andres Kuperjanov, kujundus; Andres Roots, tõlge inglise keelde.
Eesti Kirjandusmuuseum 2007
Näitus sai teoks riikliku programmi Eesti keel ja rahvuslik mälu projekti „Rahvakultuur Venemaa eesti asundustes” abil.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO