Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

6. veebruaril Fenno-Ugria Hõimuklubis loeng Paul Aristest komi keele ja folkloori talletajana

Kolmapäeval, 6. veebruaril algusega kell 17 esineb komi rahvusest Tartu Ülikooli doktorant ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Nikolai Kuznetsov.
Ettekandja räägib Paul Aristest komi keele ja folkloori talletajana. Akadeemik Paul Ariste on peale paljude teiste keelte õppinud ka komi keelt ning tegelenud sellegi keelega. Tema õpetajaks oli üks komi keelejuhtidest, kellelt ta talletas komi folkloorset materjali. Kuid Ariste ei ole käinud komide asualadel rahvaluulet kogumas. Komi aines on kirja pandud komi sõjavangidelt 1941. ja 1942. aastal Tartus. Ariste kogutud komi ainestikku hoitakse mitmes köites Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis. Need materjalid on nüüdseks raamatute kujul kättesaadavad ka laiemale lugejaskonnale. Hõimuklubis räägitakse Paul Ariste tegevusest komi rahvaluule kogujana ja tutvustatakse tema kogutud komi folkloori raamatuid, mis ilmusid Eesti Kirjandusmuuseumi väljaandel kahes köites aastatel 2005 ja 2006, koostajaks Nikolai Kuznetsov.
Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 6. veebruaril algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.
Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO