Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

20. veebruaril Aimar Ventseli ettekanne Hõimuklubis

20. veebruaril Hõimuklubis Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Aimar Ventseli ettekanne "Soomeugrilased linnas: vastuoluline ja ignoreeritud teemavaldkond Eesti Siberi-uurimises".
Siber on tööstustsoon alates 1960. aastatest. Koos tööstuslinnade tekkimisega tekkis ka põliselanikest linnaelanikkond. Oma loengus, mis suurelt osalt toetub mu magistritööle, käsitlen ma soomeugrilasi linnas. Paradoksaalselt kiputakse seda osa soomeugrilastest ignoreerima või pidama linnaelanikke kas degenereerunuteks või "mitte-ehtsateks". Samal ajal on just linnaelanikel hantide, manside ja neenetsite kui etnilise grupi eksisteerimisel oluline roll.
Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 20. veebruaril algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis.
Oodatud on kõik huvilised, sissepääs prii. Hõimuklubi toetab Tallinna linna Kultuuriväärtuste Amet.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO