Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Loengusari komi folkloorist: traditsiooni etnilised iseärasused

Kutsume kõiki huvilisi kuulama lühiloengusarja komi folkloorist.
Komi rahvaluulet tutvustab Venemaa Teaduste Akadeemia Komi Teaduskeskuse teadur Ljudmila Lobanova.
Loengud toimuvad 5., 6., 10. ja 13. märtsil kell 16 Tartu Ülikooli peahoones ruumis 235. Loengud peetakse vene keeles ning kuulajatel on võimalik saada 1 ainepunkt.
Loengute teemad:
1. Folkloor rahva traditsioonilise kultuuri allsüsteemina. Regionaalse/lokaalse mõiste folkloristikas. Komi folkloori žanrisüsteem.
2. Rahvakalender traditsioonilise kultuuri allsüsteemina. Komi rahvakalendri aastatsükkel. Komi rahvakalendri mütopoeetiline sisu (kombed, rahvaluule, uskumused)
3. Perekondlikud (pulma- ja matuse-) kombed ja tavandilaulud. Perekondliku kombestiku mütoloogiline põhi. Itkude koht ja roll perekombestikus.
4. Komi folkloori eepilised vormid (eepilised laulud ja ballaadid). Sürjakomi eepos: muinasjutulis-mütoloogilised, sotsiaal-ajaloolised ja kangelassüžeed.
Ootame rohket osavõttu!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO