Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Mäetagused 39 võrgus

Meil on hea meel kutsuda lugema ajakirja Mäetagused 39. numbrit (veebiaadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr39/), mille teadusartiklid on peaasjalikult pühendatud etnomeditsiinile-meditsiiniantropoloogiale.
Esimeses artiklis käsitleb Kaarina Rein rootsi luuleteoreetiku Andreas Arvidi (u 1620–1673) meditsiinialast disputatsiooni De natura et constitutione medicinae, mis kaitsti Tartu ülikoolis 1648. aastal. Mare Kõiva iseloomustab oma kirjutises on-line-meditsiini kujunemist ning erinevaid arsti-patsiendi arvutivahendatud suhtlemise võimalusi. Raivo Kalle püüab avada rahvapäraste taimenimede seoseid botaanilise nomenklatuuriga HERBAs. Irina Iljina vaatleb välitööde materjalide põhjal valminud artiklis rahvameditsiini eripärasid komide kõige põhjapoolsemas rühmas – ižmalaste (komi k ižvalaste) juures. Etnomeditsiini teoreetilisi aspekte tutvustab Birgitte Rørbye.
Rubriigis „Meist endist“ mõtiskleb Piret Õunapuu muuseumi olemuse üle tänapäeval – kas muuseumikogud on vaikiv varakamber või elav kultuuripärand? Lisaks leidub Mäetaguste 39. numbris mitmeid konverentsiülevaateid ja raamatutuvustusi.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO