Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-Leedu ühisseminar "Traditions and Innovations in Contemporary Society II"

Esmaspäeval, 29. septembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti ja Leedu folkloristide ühisseminar "Traditions and Innovations in Contemporary Society II".
Seminaril annavad oma tegemistest ülevaate Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudi teadurid, kes tutvustavad Leedu folkloristika praegust olukorda ja käimasolevaid projekte. Eesti folkloristid räägivad viimaste aastate uuematest uurimissuundadest eeskätt folkloori lühivormide ja narratiivi uurimises.
Kava
10.00–12.00
Daiva Vaitkevičienė - Tradition of Lithuanian Verbal Charms
Dalia Zaikauskienė - Development Tendencies of Lithuanian Proverbs and Proverbial Sayings
Arvo Krikmann - Некоторые вопросы географического распространения прибалтийско-финских пословиц
Anneli Baran - On Phraseology in the Language Use of Estonian Youth
12.00–13.30 Lõuna
13.30–15.00
Povilas Krikščiūnas - К вопросу о традиционности и новизне некоторых фольклорных явлений (на примере „писем по цепи“ / „писем счастья“)
Dovilė Kulakauskienė - Детские рисунки как часть детского фольклора
Aušra Žičkienė - Песни зимнего периода как отражение тенденций развития всей мелодики литовских народных песен
15.00–15.30 Kohvipaus
15.30–17.00
Bronė Stundžienė - Current Folkloric Fieldwork in Lithuania: Individual Experiences
Rūta Žarskienė - Collections of the Lithuanian Folklore Archives and their Digitization
Mare Kõiva, Liisa Vesik, Piret Voolaid - Dialogue between Digitization and Contemporary Folkloristic Research
17.00 Lõpetamine
Ühisseminari töökeeled on inglise ja vene keel, seminari koduleht asub veebiaadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/eelt
Seminari korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond
Info: Piret Voolaid, tel 737 7742, e-mail piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO