Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

14. oktoobri teisipäevaseminar

Teisipäevases seminaris 14. oktoobril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi toas nr. 234 tutvustab Katre Kikas Karin Barberi raamatut "The Anthropology of Texts, Persons and Publics. Oral and written culture in Africa and beyond" (Cambridge University Press, 2007), kus autor käsitleb tekstide ja tekstuaalsuse küsimust sotsiaalantropoloogilisest vaatepunktist.
Autori lähtepunktiks on tekstuaalsuse ja sotsiaalsete suhete vaheline vastastikune side, kuid vaatluse alla tuleb ka näiteks tekstide seos žanride, isiksuse kujunemise ja esemelise maailmaga. Autor vaatleb ühtviisi nii suulisi kui ka kirjalikke tekste, kuid erilist huvi pakuvad talle igasugused vahevormid ja üleminekud.
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO