Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Rahvameditsiini-alane konverents "Lood haigustest ja nende ravist"

Teisipäeval, 21. oktoobril kell 10 toimub Eesti Põllumajandusmuuseumis interdistsiplinaarne rahvameditsiini-alane konverents "Lood haigustest ja nende ravist".
Haigust tunnetatakse ühiskondlikul ja individuaalsel tasandil ohuna, sest see ohustab keelelis-kultuurilisel tasandil aktsepteeritud müüti "inimese igavesest ja tähendusrikkast elust". Ühiskondlikul tasandil seab haigus ohtu tootlikkuse ja üldise heaolu. Majandus- ja sotsiaalteadustes on riigi heaolu mõõtmise üheks kriteeriumiks haigete inimeste hulk, sest endiselt usutakse, et heaoluühiskonnas suudetakse tagada inimestele parem tervis. Ometi on nõnda, et normaalses situatsioonis ei ole inimene võimeline tegema otsuseid oma tervise suhtes. Haigus saabub alati ootamatult. Individuaalsel tasandil mõjutab haigus inimese sotsiaalset seisundit, majanduslikku olukorda, hingelist ja kehalist seisundit. Inimeste räägitud ja kirjutatud haiguse lugudest ilmneb, et haigus võib markeerida ka positiivset muudatust elus. Juhul kui inimene murrab eespoolmainitud tervisemüüdi ja aktsepteerib, et elu ei kesta lõputult ja seda tuleb kasutada nüüd ja praegu. Nimetatud haiguse lood ja lood sellest, kuidas haigusi ravitakse, võimaldavad erinevate individuaalsete ja ühiskondlike aspektide vaatlemist.
Kava
9.30 Saabumine, registreerimine
10.00-11.30
Mare Kõiva - Patsiendinarratiividest kliinik.ee ja diabetes.ee põhjal
Piret Paal - The meaning of illness in cancer narratives
Eve Annuk - Narratives of illness in letters
Frog - Narrative and healing - problem of sources
11.30 Kohvipaus
11.45-13.30
Airi Pekkola - Hambahaigustest Eestis ja Soomes
Kristel Kivari - Kogemus maa-alustega seotud pärimuses
Liina Paales - Kuulmist parandavate rahvapäraste ravivõtete kirjeldusi
Marju Torp-Kõivupuu - Allergia meditsiinilisest ja sotsiaalsest aspektist
13.30 Lõuna
14.30-16.00
Renata Sõukand - Teeks või haiguse vastu kasutatud taimede analüüs
Raivo Kalle - Lood nimetutest ravimtaimedest
Ellen Pärn - Tervislik kartul
16.00 Kohvipaus
16.15-18.15
Kristi Salve - Enne ju haiglaid ei olnud. Tähelepanekuid vepsa rahvameditsiinist
Jaan Kasmel - Tartu ülikooli kohtuarstiteaduse instituudi uuringust ebaarstide tegevuse ulatuse kohta Eestis 1929. aastal
Kaarina Rein - Kas Johannes Raicus kirjutas Eesti rahvameditsiinist?
Mikk Sarv ja Kristel Vilbaste - Meeleränd ja loits tervendajana maarahva pärimuses
18.15 Lõpetamine
Korraldajad: Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ja Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurmel
Konverentsi koduleht asub veebiaadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaV/
Info: Asta Niinemets, asta@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO