Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ilmus Folklore 40. number

Kutsume teid lugema ajakirja Folklore: Electronic Journal of Folklore 40. numbrit (veebis aadressil http://www.folklore.ee/folklore/vol40/), milles avaldatud artiklid käsitlevad narratiivi-uurimise erinevaid vaatenurki Saksa, Eesti, Kreeka näitel, samuti Kreeka rahvaspordikombeid, pööripäevaga seotud tavandit Gruusias ja etnilisi nalju.
Hans-Jörg Uther kirjeldab muinasjutule "Kalamees ja tema naine" (KHM 19, ATU 555) erinevatel aegadel loodud illustratsioone. Kui varasematel aegadel avaldatud idüllilised pildid on tekstiga vähe seotud, siis hilisematel illustratsioonidel võib leida juba ajastukohast satiiri. Kinga Varga-Dobai tutvustab popkultuuriteoorias tuttavaid mõisteid 'poaching' ja 'relevance' Punamütsikese jutuvariantide näitel, toetudes de Certau, Fiske, Jenkinsi ja Zipesi teooriatele. Inna Golovahha-Hicks kirjutab demonoloogilistest uskumustest tänapäeva Ukraina linnatraditsioonis. Traditsioonilistes kogukondades levinud uskumusi võib üllatuslikult kohata ka kõrgelt haritud linlaste seas. Mare Kalda avaldab diakroonilise uurimuse Fr. R. Kreutzwaldi muistendiraamatus korduvalt avaldatud muistendist vinguvast jalaluust. Muistendi tekstualiseerimiskordade intertekstuaalsest jälgimisest selgub, kuidas raamatumuistend mõjutas (ja mõjutab) loo suulist levikut ning missugused seosejooned tulevad nähtavale, kui kõrvutada trükis avaldatud tekste ja meenutuste põhjal või suulisest esitusest arhiveeritud jutustusi. Marilena Papachristophorou tutvustab Egeuse meres asuva salapärase saarekese asustamisega seotud muistendeid ja nende religioosseid seoseid. Kreeka spordiajaloolased Evangelos Albanidis, Dimitrious Goulimaris ja Vasileios Serbezis annavad ülevaate organiseeritud maadlus- ja jooksuvõistlustest ning hobuvõidusõitudest omaaegsetes Traakia külades. Gruusia antropoloog Nino Abakelia tutvustab kombestikku, külalisi ja maskeerimist Gruusia uusaasta traditsioonis.
Värskelt edukalt doktorikraadi kaitsnud Liisi Laineste annab ülevaate etnilistest naljadest Eesti traditsioonis.
Folklore 40. numbris avaldame järelehüüde SEACi aktiivsele liikmele Izold Pustõlnikule. Uudisterubriigis ülevaated 9. SIEFi konverentsist pealkirjaga "European Heritages: Liberating the Ethnological Imagination" Iirimaal, samuti 2005. a. Ungaris ja 2008. a. Tartus toimunud loitsukonverentsidest.
Raamatutvustused käsitlevad seekord kaht raamatut: Eda Kalmre tutvustab Sharon Shermani ja Mikel Koveni toimetatud artiklikogumikku "Folklore/Cinema: Popular Film as Vernacular Culture"; ja Katre Kikas refereerib Karin Barberi raamatut "The Anthropology of Texts, Persons and Publics: Oral and written culture in Africa and beyond".

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO