Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

3. veebruari teisipäevaseminar

Seminaris tutvume Olga Mesropova ja Seth Grahami toimetatud ilmumisootel raamatuga "Uncensored: Reinventing Humor and Satire in Post-Soviet Russia". Bloomington, Indiana: Slavica.
Tegemist on väga värske kogumikuga, mis analüüsib vene kaasaegset huumorit eri meediumides: kirjanduses, filmis, folklooris, muusikas jm. Lähema vaatluse alla tulevad mõned artiklid, kuid tähelepanu pööratakse ka üldisematele sisse- ja väljajuhatavale artiklile ja nende põhiväidetele, millest saab tuua paralleele ja erinevusi eesti postsotsialistliku huumoriga. Kõneleb Liisi Laineste.
Seminar algab 3. veebruaril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi toas nr. 234.
Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutlema.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO