Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Interdistsiplinaarne teaduskonverents „From Language to Mind 3“ („Keelest meeleni 3“) 10.-11. septembril 2009. a. Tartus - oodatakse ettekandeid!

2009. aasta 21. juulil tähistab oma 70. sünnipäeva üks Eesti mainekaimaid, mitmekülgseimaid ja viljakaimaid folkloriste, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, Eesti Teaduste Akadeemia liige Arvo Krikmann. Juubilari auks toimub 10.–11. septembril 2009. aastal Tartus interdistsiplinaarne teaduskonverents „From Language to Mind 3“ („Keelest meeleni 3“).
Aja jooksul on A. Krikmanni hingelähedasemad uurimisteemad olnud eesti ja läänemeresoome folkloori lühivormide allikalugu, historiograafia ja tekstoloogia, sh. eesti fraseoloogia ja rahvaretoorika vanemate allikate uurimine; folkloori lühivormide struktuuritasandid ja nende seosed: süntaks, loogika, modaliteedid, kujundisemantika; parömioloogilised klassifikatsioonid; metafoori jm. kujundkõne teooria; huumoriteooria; folkloori ja murdeleksika geograafiline levik; muud kvantitatiivse metoodika rakendamise katsed folkloristikas ja dialektoloogias.
Konverentsile oodatakse ettekandeid järgmistel teemadel:
1. Folkloori lühivormid (vanasõnad, kõnekäänud, mõistatused)
2. Kujundkõneteooria
3. Huumoriteooriad ja rahvahuumor
Konverentsi töökeeled on inglise ja vene keel.
Ettekannete teesid palume esitada 15. märtsiks 2009. a. meiliaadressil folklore@folklore.ee või konverentsi kodulehe kaudu, mis asub aadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2009/kriq70/.
Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Eesti Teaduste Akadeemia.
Info: Anneli Baran, anneli@folklore.ee; Liisi Laineste, liisi@folklore.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO