Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Folkloristide 4. talvekonverents teemal "Kriis"

Kriitilisel ajal, talve viimastel päevadel, koguneme konverentsile, et rääkida kriisist selle kõige laiemas tähenduses. Sõna "kriis" (krisis) tähendas vanakreeka keeles lahutamist või eemaldamist, aga ka võimet eristada, valida, otsustada. Ladina keeles on selle tähenduseks aga otsustav pööre, murrang. Mõtleme selle üle, mis on kriis teaduses, mõtlemises ja rahvaluules ning milline on kriisi(aja) teadus, mõtlemine ja rahvaluule. Võib-olla on arutluse lainele häälestumiseks kasu Doris Kareva sõnadest, mis kõlasid Postimehe arvamusliidrite lõunal: "Mõnes mõttes on terve elu kriiside jada, sõlm- või pitskiri, kus uue kogemuse omandamine vaheldub kinnistusperioodiga, uue õppimine õpitu talletamisega. Selleks et areneda, tuleb algsest, tuntust eemalduda, seista silmitsi tundmatu ja võib-olla ohtlikuga, seejärel tagasi pöörduda ja omandatu siduda ühiskogemusega."
Konverents toimub 18.-19. märtsil 2009 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses.
Huviliste registreerumistähtaeg on samuti 12. märts.
Konverentsi koduleht on aadressil: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2009/ftk

Kava
Kolmapäev, 18. märts
10.00 Buss Käärikule Eesti Kirjandusmuuseumi eest
Konverentsi avamine
11.30-12.10 Mall Hiiemäe - Miks ma ei taha rääkida kriisi ületamisest
12.10-12.50 Piret Voolaid - Narratiivsed piltmõistatused ehk piltmõistatusjutud - kahe folklooriøanri piirijuhtum
13.00-14.00 Lõuna
14.00-14.40 Nikolay Kuznetsov - Modernse kultuuri roll komi keele säilitamisel. Viis aastat hiljem: kriis jätkub
14.40-15.20 Taive Särg - Pärimusmuusika kui taaspöördumine lätete juurde
15.20-15.50 Kohvipaus
15.50-16.30 Aado Lintrop - Tule taevas appi! Igavese sinitaeva kultus ja munkhtengerism
16.30-17.10 Liisi Laineste - Privaatse elu kriiside lahendamisest internetis: abiotsimine, enesetapp, lein
17.30 Õhtusöök
Vaatmikettekanded:
Jane Kalajärv - Tervishoiuline olukord Petserimaal Eesti Vabariigi
Renata Sõukand, Raivo Kalle - Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas (HERBA)
Marika Alver - Etnograafiline foto
Kristina Oganjan - Tervishoiusüsteem Harjumaal 1922-1926: töötajad, asutused, arstiabi kättesaadavus
Piret Paal - Metafoorid kui miniatuursed narratiivid vähipatsientide kirjutistes
20.00 Välitööde videod, fotod ja lood

Neljapäev, 19. märts
10.00-10.40 Madis Arukask - Kollektiivne ja individuaalne vepsa vanema põlve keelejuhtide kriisikäitumises
10.40-11.20 Katre Kikas - Rahvus ja raamat pärimuslikus raamatuloos
11.20-12.00 Mare Kõiva - Mis keeles me räägime lemmikutega
12.00-13.00 Lõuna
13.00-15.00 Vaba aeg, talvelõbustused
15.00 Buss Tartusse
Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuusemi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Akadeemiline Rahvaluule Selts, MTÜ Eesti Folkloori Instituut.
Info ja kontakt: talvekonverents@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO