Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

17. märtsi teisipäevaseminar

Kanni Labi tutvustab Mari Pajala raamatut "Erot järjestykseen! Eurovision laulukilpailu, kansallisuus ja televisiohistoria" ('Erinevused ritta! Eurovisiooni lauluvõistlus, rahvus ja televisiooni ajalugu'). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen tutkimuksia 88. Jyväskylän yliopisto 2006.
Mari Pajala analüüsib Soome meediadiskussiooni Eurovisiooni lauluvõistluse ümber, mille domineeriv teema on (riigi)rahvus ja selle suhted teiste erinevuse kategooriatega nagu etnilisus, sugu, seksuaalsus ja klass. Soome oli väga kaua (40 aastat) Eurovisioonil kaotajarollis ning selle tõttu kujunes välja mitmeid rahvuslikke müüte: neis tõstatatud soomluse ja euroopluse problemaatilised vahekorrad kujundasid rahvuse performatiivse moodustumise protsessi. Eurovisooni lauluvõistluse ja selle teleülekandega seoses käsitleb Pajala selliseid mõisteid nagu häbi, nostalgia, melodraama, rahvuslik paatos, kultuuriline mälu, aga ka kämp ja kitš. Kui algusaegade televisiooni on seostatud pigem postmodernistliku 'amneesia kultuuriga', siis programmiaja lisandumisel esitatakse üha enam ka minevikku, tv toimib kultuurilise mälu hoidja ja ajalooteadmuse tootjana.
Teisalt näeme Eurovisiooni-ülekannete põhjal, et esitatav on harva objektiivne, kuna lähtub n-ö ühiskondlikust tellimusest ja stereotüüpsest publikust. Samuti peegeldab Eurovisiooni lauluvõistlus hästi Euroopat kui rahvusriikide projekti, mis on edendanud natsionalistlikku vaimu, hoolimata selle algsest eesmärgist muusika abil kaasa aidata ühtse Euroopa loomisele.
Seminar algab 17. märtsil kell 12.00 Kirjandusmuuseumi toas nr. 234.
Tulge!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO