Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Ajakirja Folklore. Electronic Journal of Folklore 41. number võrgus

Ajakirja "Folklore. Electronic Journal of Folklore" 41. number "Generation P in the Tundra: Youth in Siberia" on pühendatud Põhja-Venemaa ja Siberi noortekultuurile.
Venemaa, Eesti, Ungari, Austria, Saksamaa, Inglismaa ja USA teadlastest autorkonda ühendab huvi põlisrahvaste kultuurimuutuste vastu, süüvitakse Siberi noorsoo probleemidesse, lähtudes erinevatest rakurssidest. Autorite seas on pika välitöökogemusega uurijaid, nagu Andrew Wiget ja Olga Balalaeva, Florian M. Stammler, Tatiana D. Bulgakova, István Sántha, Joachim Otto Habeck, Art Leete jt. Analüüsitakse, kuidas jõudis nõukogude võim traditsioonilise ühiskonna liikmeteni, millised valikud seisid noorte ees sõltumata sellest, kas ta oli šamaanidünastia järeltulija, põhjapõdrakarjus, internaatkooli õpilane või asulanoor.
Enam kui pooled artiklitest jälgivad identiteediotsinguid ja lahendusi postsotsialistliku pop- ja igapäevakultuuri keeristes, vaadeldakse tantsu- ja lauluansamblitest ning rahvuslikest spordialadest toetatud paikkondliku identiteedi arengujooni. Alexander D. King käsitleb selles
valguses korjaki kultuurikandjaid, Stefan Krist burjaate, Marina Hakkarainen esoteeria levikut Tshukotkal. Keele- ja identiteediküsimustest on juttu Nikolay Kuznetsovi, Elena V. Liarskaya jt kirjutistes.
Artiklite temaatika peaks huvi pakkuma mitte ainult Siberi uurijatele, vaid ka lugejaile, keda huvitavad inimeste valikud globaliseeruvas maailmas.
Ajakirja seekordse numbri külalistoimetaja on Aimar Ventsel.
Veebis lugemiseks kasutage aadressi http://www.folklore.ee/folklore/vol41/.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO