Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Sator 3 ja 4 said e-raamatuks

Veebis on nüüdsest kättesaadavad usundi- ja kombestikusarja Sator 3. ja 4. osa.
Sator 3 on venekeelne kogumik "О хантыйских шаманах", mis koosneb Vladislav Kulemzini töödest. Raamatu aluseks on monograafia Vasjugani-Vahhi hantide šamanismist. Eraldi artiklid on pühendatud hantide traditsioonilisele maailmavaatele ja karupeietele. Koos L. Tšeremnovaga kirjutatud artikkel käsitleb Siberi šamanismi eriaspekte. Kogumiku toimetasid Nikolay Kuznetsov ja Kaur Mägi. Kogumik on kättesaadav aadressil http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator3/
Satori sarja neljanda raamatuna ilmus täiendatud ja kaasajastatud kujul Richard Viidalepa väitekiri "Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest". Reet Hiiemäe toimetatud käsikirjale on lisatud põhjalik tutvustav eessõna ning arvukalt fotosid. Raamat on kättesaadav aadressil http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator4/.
Mõlemad raamatud on välja andnud Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm 2004. aastal.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO