Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Liina Paalese ettekanne 27. mail Õpetatud Eesti Seltsis

Kolmapäeval, 27. mail kell 16.15 Lossi 3-425 esineb ÕESi ettekandekoosolekul Liina Paales:
Viipenimi kui kurtide identiteedi sümbol. Isikumärgid kuuljatele.
Kurtide kogukondadele on üldomane oma liikmete kui ka sellest väljaspool olijate tähistamine viipenimedega. Nimemärgid on olulised kurdi isiku enesemääratluse kujunemisel ja rühmakaaslastega suhtlemisel. Viipenimede loomis- ja kasutuspraktika ning nendega kaasnevad sotsiaalsed hinnangud varieeruvad eri maade viipekeeltes ja kurtide kultuuride raames terves maailmas. Üks suundumusi on viipenimede määramine kuuljatele. Viipekeelse nime saavad kurtide kogukonnaga kas vähem või rohkem seotud isikud, näiteks kurtide õpetajad, viipekeeletõlgid, riigijuhid, poliitikud, kultuuritegelased, sportlased jt. Viipenimede määramises kuuljatele võib ühelt poolt näha kontaktide tihenemist kahe rühma - kuulva ühiskonna ja kurtide kogukonna - vahel. Teiselt poolt on viipenimi keeleliselt tõhus isiklik viitemärk, mis loob kultuurilise pidepunkti viipekeelses kogukonnas ja kuulvas ühiskonnas toimimiseks.
Kõik huvilised on lahkesti oodatud!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO