Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettekandeid folkloristide talvekonverentsile

Folkloristide talvekonverents "Pärimuslugu ja ajalugu: piirid, pidepunktid ja tähenduste dünaamika"
4.-5. veebruar 2010
Esimene ringkiri
Eesti folkloristide viienda talvekonverentsiga soovime tähistada prof. Walter Andersoni 125. sünniaastapäeva ja 90. aasta möödumist TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli asutamisest. Ärgitame osalejaid arutlema folkloristika ja selle uurimisobjekti piiride ning olemuse üle. Ootame ettekandeid rahvaluuleteaduse arengu seisukohalt olulistest pidepunktidest (daatumid, isikud, sündmused, mõisted, suunad jne) ning nende tähendusest ajaloolises või tänapäevases kontekstis. Talvekonverentsi teema hõlmab seega kahte tasandit: ühelt poolt folkloristliku mõtte lugu, teisalt aga ka pärimust ja selle muutumislugu. Piiri mõiste võimaldab rääkida ka uurimisvaldkonna äärealadest, sh kokkupuutepunktidest naaberdistsipliinidega.
Allpool on esitatud valik küsimusi, millele võiksime konverentsi käigus vastuseid otsida.
Mil viisil on Eesti folkloristikasse tulnud uued teemad, mõisted ja suunad? Mida uut on andnud pärimuslik ajalugu, refleksiivsus, kohapärimuse, isiku- ning mälu-uurimine, mida vormelikoolkond ja teised uuemad probleemipüstitused ja vaateviisid? Kas midagi väärtuslikku on kaduma läinud (näiteks filoloogia)?
Kas uute suundade tulek on toimunud kooskõlas pärimuse muutumisega? Kas folklooris on olulisi valdkondi, mis jäävad väljapoole praeguste uurijate huvisfääri? Millistele valdkondadele peaksime enam tähelepanu pühendama?
Kuidas piiritletakse oma uurimisobjekt ja uurimismaterjal? Mis on uurimisväärne ja mis mitte? Mis on pärimuskultuuri "sees" ja mis on "väljas"? Mis on pärimuskultuuri keskmes ja mis on äärealal? Missugused on folklooriteksti piirid?
Kuidas on määratletud meie eriala piirid naaberteadustega (nt etnoloogia, antropoloogia, arheoloogia, semiootika, kultuurilugu, kirjandusteadus ja lingvistika)? Kuidas ja kas on saavutatud inter- või ka transdistsiplinaarsus? Kuidas distsipliinide piirid aja jooksul muutuvad (ahenevad või avarduvad)? Kuidas toimub aja jooksul piiride ületamine, nihutamine, kadumine ja taaskehtestamine?
Osavõtust või ettekande pidamise soovist palume teatada 20. detsembriks 2009 aadressile merili.metsvahi@ut.ee. Registreeruda saab ka kodulehel http://www.ut.ee/. Samaks kuupäevaks tuleb teada anda ka ettekande pealkiri. Teeside (kuni 4000 tähemärki) esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2010. Ettekande pidamiseks on aega 20 minutit, 10 minutit on varutud diskussiooniks.
Konverentsi toimumiskoha teatame hiljemalt 20. detsembriks. Traditsiooniliselt on folkloristide talvekonverents aset leidnud väljaspool Tartut. Transport ja majutus on korraldajate poolt.
Lähem info: Merili Metsvahi, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Ülikooli 16-213, 50090 Tartu, tel. 7376 256, e-post: merili.metsvahi@ut.ee.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO