Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

26. jaanuari teisipäevaseminar

Teisipäevaseminaris annab Kirsti Jõesalu ülevaate nõukogude argielu uurimisest etnoloogias, tuginedes praeguseks lõppenud uurimisprojekti "Argielu strateegiad ja praktikad Nõukogude Eestis" (2002-2005) tulemustele ja kogemustele.
Kirsti töötab teadurina Kultuuriteooria tippkeskuse juures. Valmimisjärgus on tema doktoritöö "Hilise nõukogude aja meenutamisviisidest", kus tähelepanu all nii elulooline meenutamine kui Eesti riigi mälupoliitika. Vt. Kirsti töid
https://www.etis.ee/portaal/isikuPublikatsioonid.aspx?LastNameFirstLetter=J&PersonVID=37217&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx
Seminar algab 26. jaanuaril kell 12.00 Kirjandusmuuseumi toas nr. 144.
Tulge osalema ja arutlema, kõik on oodatud.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO