Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Journal of Ethnology and Folkloristics 3 (1) esitlus

Reedel, 29. jaanuaril kell 15 esitletakse Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9) interdistsiplinaarse teadusajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics uut numbrit. Ajakiri JEF on Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooli ühisväljaanne.
Värske numbri kaastööd käsitlevad individuaalse ja kogukonnaidentiteedi loomist, säilitamist ning muutumist nii minevikus kui kaasaja globaliseeruvas maailmas.
Eelretsenseeritav väljaanne on avatud kaastöödele, mis käsitlevad etnoloogia, folkloristika, museoloogia, kultuuri- ja sotsiaalantropoloogia ainevaldkondi. Oodatud on nii konkreetsete kultuurinähtuste empiirilisel analüüsile keskenduvad uurimused, kui ka teoreetilise suunitlusega artiklid. Ajakirja indekseerib Anthropological Index Online ja nüüd ka Central and East European Online Library. Lisainfo: http://www.erm.ee/jef.
Journal of Ethnology and Folkloristics 2009, Vol.3, No.1
Toomas Gross - Farewell to Fiestas and Saints? Changing Catholic Practices in Contemporary Rural Oaxaca
Alexandr M. Pashkov - Studies of Local Lore as a Form of Ethnic Consciousness: The Karelians of Olonets Province in the Nineteenth and Twentieth Centuries
Taive Särg - Context-Related Melodies in Oral Culture: An Attempt to Describe Words-and-Music Relationships in Local Singing Tradition
Anu Kannike - Refuge or Resource: Home and Nostalgia in Postsocialist Estonia
Ester Võsu, Maarja Kaaristo - An Ecological Approach to Contemporary Rural Identities: The Case of Tourism Farms in South-East Estonia
Kaidi Tamm - On Some Aspects of the Lilleoru Community
Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Agnes Aljas - Digital Cultural Heritage - Challenging Museums, Archives and Users
Notes & Reviews
Konrad Vanja, Elisabeth Tietmeyer - The Museum of European Cultures of the Staatliche Museen zu Berlin as a Platform of Intercultural Dialogue

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO