Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

2. märtsi teisipäevaseminar

Teisipäeval, 2. märtsil kell 12 toimub Kirjandusmuuseumi toas nr 234 seminar teemal "Kohad ja Internet, kohad Internetis".
Mare Kalda tutvustab meediateoreetik Shaun Mooresi artiklit "The doubling of place: Electronic media, time-space arrangements and social relationships" (2004).
Kuivõrd on Internet iseloomustatav kui koht maailmas olemiseks? Või tuleks vaadata maailma kui kohta Internetis olemiseks? Kuidas kirjeldada inimeste olemist maailmas meediaajastul, mil suur osa suhtlusest toimub mitmesuguseid kaasaegseid ühenduse pidamise tehnoloogiaid abiks võttes? Kuidas tänapäevameedia paljundab kohti? Missugust mõju avaldab kohtade "dubleerimine" sotsiaalsetele suhetele?
Kõik on oodatud IRL!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO